ZŠ ŠKULTÉTYHO‚ NITRA

Hands on CLIL brochure

 

Hands on CLIL (LOGO)                                                                                                                       

Bilingválny školský program  v primárnom vzdelávaní  2017 - 2019    

KA2 Erasmus+ rámec pre spoluprácu, inovácie a výmenu dobrých skúseností

Členovia projektu  Hands on CLIL:

Očakávaný dopad na žiakov:

- Získať vedomosti a zručnosti v špecifických predmetoch prostredníctvom cudzieho jazyka

- Zlepšiť cudzojazyčné zručnosti a kompetencie

- Využívať IKT nástroje na vyučovacích hodinách na tvorbu obsahu

- Spolupracovať v pracovných skupinách a vystupovať ako člen medzinárodného tímu

- Stať sa multikultúrnym, chápajúcim rozdielnosti a podobnosti medzi rôznymi kultúrami


TOPlist