ZŠ ŠKULTÉTYHO‚ NITRA

Erasmus+ KA 2 STEM

 

Erasmus+ KA 2  IKT cesta k vede, technike, strojom a matematike

 

Od septembra 2016 škola realizuje projekt strategického partnerstva v programe Erasmus+ KA2 s názvom  „IKT cesta k vede, technike, strojom a matematike cez nadnárodnú spoluprácu a komunikáciu“. Počas 25 mesiacov budeme spoločne s partnerskými školami v Nórsku, Belgicku, Lotyšsku, Poľsku a Fínsku hľadať metódy a nástroje ako zvýšiť záujem a zručnosti žiakov v oblasti vedy, techniky a matematiky (STEM).

Výsledky nedávneho medzinárodného merania a testovania žiakov odhaľujú značné nedostatky vzdelávania žiakov v tejto oblasti napriek skutočnosti, že práve tieto sa stávajú v modernej dobe nevyhnutnou súčasťou základných gramotností. Neustále vznikajú nové technológie a tí, ktorí vedia využiť  STEM vedomosti a zručnosti, budú čoraz viac vyhľadávaní na trhu práce. V popredí projektu stoja zvedavosť, kreativita, spoznávanie a kritické myslenie našich detí s cieľom priniesť zmenu do vzdelávacieho systému, zvýšiť záujem a prístup žiakov k oblasti STEM. Spoločne budeme hľadať vzdelávacie stratégie a vyučovacie metódy, vytvárať vzdelávacie programy a prostredie, ktoré pomôže deťom stať sa žiakmi kráčajúcimi s modernými trendmi 21. storočia.

 

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej komisie.


TOPlist