ZŠ ŠKULTÉTYHO‚ NITRA

Aktivity

1.

Dňa 27. 10. 2016 sa naši prváčikovia formou videorozhovoru stretli so spolužiakmi v partnerskej škole Basisschool weg- wijzer, Dessel.

      

Pozdravili sa, porovnali svoje triedy, zaspievali si a oslávili spoločne narodeniny 3 detí. 

 


2.

Dňa 25. 11. 2016 sa konalo druhé projektové stretnutie. Formou videorozhovoru sme sa opäť spojili so žiakmi  v partnerských školách v Lotyšsku, Belgicku, Poľsku, Nórsku, Fínsku. Našim kamarátom z týchto krajín sme zaspievali, zatancovali a zdramatizovali slovenskú ľudovú pesničku Tancuj,tancuj, vykrúcaj.

      

      

3.

Dňa 7. 2. 2017 a 10. 2. 2017  sa konali  projektové stretnutia medzi deťmi a učiteľmi z Belgicka, Poľska, Lotyšska a Slovenska. Každá krajina pripravila pre žiakov z inej krajiny videopokus z oblasti  prírodovedy - tajomstvá prírodných dejov. Forma prenosu z krajiny do inej krajiny bola pre deti veľmi zaujímavým a podnetným zážitkom, ktorý si určite vyskúšajú znova.

Predstavili sa deti z 1. A, 3. A a 9. B triedy: 

       

       

 

4. 5. 2018 STEM 4. A  videokonferencia

 

 

18. 4. 2018 STEM 2. A  auto - obojživelník

 

         

19. 5. 2018 STEM  The Grand finale

 

 

  

TOPlist